ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

Hiện nay, Phúc Hưng với đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ, năng lực và đầy nhiệt huyết trong công việc.

Trong đó phần lớn đã được đào tạo chính quy, có trình độ chuyện môn cao, có kinh nghiệm thực tiễn, thực hiện tư vấn, thiết kế, giám sát nhiều công trình có quy mô lớn, đáp ứng được các nhu cầu của các nhà đầu tư, đối tác và khách hàng sử dụng dịch vụ.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ DỰ ÁN

Các dịch vụ về tư vấn thiết kế và quản lý dự án đầu tư được quản lý và thực hiện bởi Phúc Hưng:

  • Tư vấn giám sát, Quản lý dự án công trình.
  • Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án.
  • Khảo sát, thiết kế thi công kỹ thuật và lập dự toán các công trình.
  • Tư vấn đấu thầu, chuẩn bị và lập hồ sơ mời thầu.
  • Lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho các chủ đầu tư khác.
  • Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khi có yêu cầu.
  • Định giá xây dựng và thực hiện dịch vụ tư vấn đầu tư.